Reference za rok 2016

výměna vnitřní kanalizace, oprava havárie kanalizace a vodovodní přípojky. Rok 2016 Ulice/Město/Práce Odběratel/Zadavatel 2016/001 Ul. Padělky, Strání – výměna vnitřní kanalizace Fyzická osoba 2016/002 Modřice, Brno – oprava havárie kanalizace STAVOREAL Brno spol.s.r.o 2016/003 Modřice, Brno – oprava havárie kanalizace. č.2 STAVOREAL Brno spol.s.r.o 2016/004 Ul. Myslínova, Brno – oprava…