Reference za rok 2014

Kanalizační přípojka, protlak,  zemní práce, sauna oprava izolační střechy, vodovod, vybudování nákladiště, rekonstrukce parovodní sítě                                                                       …